English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Kontakt > Dydaktyka  
 
Dydaktyka

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Agronomii w roku akademickim 2013-2014 (według kierunku studiów)

 

Kierunek studiów

Przedmiot

Rodzaj studiów

Semestr studiów

Bezpieczeństwo Żywności

Podstawy produkcji roślinnej

Stacjonarne

I

Biologia

Ekotoksykologia

Stacjonarne

I

Biologia

Podstawy ochrony roślin

Stacjonarne

II

Biologia

Podstawy produkcji rolniczej, leśnej i pr.zw.

Stacjonarne

I

Biologia

Podstawy produkcji rolniczej, leśnej i pr.zw.

Stacjonarne

I

Biologia

Practicum w Kolekcji roślin SGGW

Stacjonarne

I

Biologia

Practicum w Kolekcji roślin SGGW

Stacjonarne

I

Ekonomia

Propedeutyka rolnictwa

Stacjonarne

I

Ekonomia

Propedeutyka rolnictwa

Zaoczne

I

Erasmus

Ecological observations of plant communities

Stacjonarne

II

Erasmus

ENG Introduction to precision agriculture

Stacjonarne

I

Erasmus

ENG Organic agriculture

Stacjonarne

II

Finanse i Rachunkowość

Propedeutyka rolnictwa

Stacjonarne

I

Finanse i Rachunkowość

Propedeutyka rolnictwa

Zaoczne

I

Gospodarka Przestrzenna

Agroekosystemy

Stacjonarne

II

Gospodarka Przestrzenna

Agroekosystemy

Zaoczne

II

Gospodarka Przestrzenna

Agroekosystemy

Stacjonarne

II

Gospodarka Przestrzenna

Agroekosystemy

Zaoczne

II

Gospodarka Przestrzenna

Fakultet "Profesjonalne kontakty z mediami"

Stacjonarne

II

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna w rolnictwie

Zaoczne

I

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna w rolnictwie

Stacjonarne

I

Inżynieria Ekologiczna

Ekologia

Stacjonarne

I

Inżynieria Ekologiczna

Technologia produkcji roślinnej

Stacjonarne

I

Inżynieria Ekologiczna

Technologia produkcji roślinnej

Stacjonarne

I

Inżynieria Ekologiczna

Woda w ekosystemach

Stacjonarne

I

Inżynieria Ekologiczna

Woda w ekosystemach

Stacjonarne

I

Inżynieria Ekologiczna

Zmiany klimatu

Stacjonarne

II

Logistyka

Propedeutyka rolnictwa

Stacjonarne

I

Logistyka

Propedeutyka rolnictwa

Zaoczne

I

Ochrona Środowiska

Typologia i waloryzacja siedlisk

Stacjonarne

II

Ochrona Środowiska

Wpływ produkcji rolniczej na środowisko

Stacjonarne

I

Ochrona Środowiska

Wpływ produkcji rolniczej na środowisko

Stacjonarne

I

Ochrona Środowiska

Wpływ produkcji rolniczej na środowisko

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Agroekologia i ochrona środowiska

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Agroekologia i ochrona środowiska

Zaoczne

I

Rolnictwo

Agrofizyka

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Agrofizyka

Zaoczne

II

Rolnictwo

Agrofizyka

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Agrofizyka

Zaoczne

II

Rolnictwo

Fakultet "Formy ochrony przyrody a zbiorowiska trawiaste w Polsce"

Zaoczne

II

Rolnictwo

Gospodarowanie wodą w rolnictwie

Zaoczne

I

Rolnictwo

Gospodarowanie wodą w rolnictwie

Zaoczne

I

Rolnictwo

Gospodarowanie wodą w rolnictwie

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Herbologia

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Komputerowe doradztwo

Zaoczne

II

Rolnictwo

Komputerowe doradztwo

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Łąkarstwo

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Łąkarstwo

Zaoczne

I

Rolnictwo

Łąkarstwo (Widzew)

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Ochrona zasobów naturalnych

Stacjonarne

doktoranckie

Rolnictwo

Ogólna uprawa roli i roślin

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Ogólna uprawa roli i roślin

Zaoczne

I

Rolnictwo

Prace projektowe

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Prace projektowe

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaoczne

I

Rolnictwo

Propedeutyka rolnictwa

Zaoczne

I

Rolnictwo

Propedeutyka rolnictwa

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Propedeutyka rolnictwa

Zaoczne

I

Rolnictwo

Przechowywanie produktów rolnych

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Przechowywanie produktów rolnych

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Przechowywanie produktów rolnych

Zaoczne

I

Rolnictwo

Rolnictwo ekologiczne

Zaoczne

II

Rolnictwo

Rolnictwo na świecie

Zaoczne

II

Rolnictwo

Rolnictwo na świecie

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Rolnictwo na świecie

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Rolnictwo na świecie

Zaoczne

II

Rolnictwo

Rolnictwo precyzyjne

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Rolnictwo źródłem energii odnawialnej

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Roślinność towarzysząca roślinom uprawy polowej

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Rośliny energetyczne

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Seminarium doktorskie

Stacjonarne

doktoranckie

Rolnictwo

Seminarium doktorskie

Stacjonarne

doktoranckie

Rolnictwo

Seminarium dyplomowe

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Seminarium dyplomowe

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Seminarium dyplomowe

Zaoczne

II

Rolnictwo

Seminarium dyplomowe

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Seminarium dyplomowe

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Seminarium dyplomowe

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Seminarium dyplomowe

Zaoczne

I

Rolnictwo

Seminarium dyplomowe

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Standaryzacja płodów rolnych

Zaoczne

I

Rolnictwo

Standaryzacja płodów rolnych

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Standaryzacja płodów rolnych

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Standaryzacja płodów rolnych

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Standaryzacja płodów rolnych

Zaoczne

I

Rolnictwo

Systemy rolnictwa

Zaoczne

I

Rolnictwo

Systemy rolnictwa

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Szczegółowa uprawa roślin

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

I

Rolnictwo

Szczegółowa uprawa roślin

Zaoczne

I

Rolnictwo

Szczegółowa uprawa roślin

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Technologia produkcji roślinnej

Zaoczne

II

Rolnictwo

Woda w rolnictwie z elementami agrometeorologii

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Woda w rolnictwie z elementami agrometeorologii

Stacjonarne

I

Rolnictwo

Woda w rolnictwie z elementami agrometeorologii

Zaoczne

I

Rolnictwo

Wpływ działalności rolniczej na środowisko

Zaoczne

I

Rolnictwo

Wybrane zagadnienia z produkcji roślinnej

Stacjonarne

II

Rolnictwo

Wybrane zagadnienia z produkcji roślinnej

Stacjonarne

II

Technika Rolnicza i Leśna

Biologiczne podstawy produkcji

Stacjonarne

I

Technika Rolnicza i Leśna

Biologiczne podstawy produkcji

Stacjonarne

I

Technika Rolnicza i Leśna

Uprawa roślin energetycznych

Stacjonarne

I

Towaroznawstwo

Podstawy produkcji rolniczej

Stacjonarne

I

Towaroznawstwo

Podstawy produkcji roślinnej

Stacjonarne

I

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo produktów pochodzenia roślinnego

Stacjonarne

I

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo przemysłowe środki do produkcji roślinnej

Stacjonarne

II

Turystyka i Rekreacja

Fakultet "Profesjonalne kontakty z mediami"

Stacjonarne

I

Weterynaria

Agronomia

Stacjonarne

jednolite

WNoŻ - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Podstawy produkcji roślinnej

Stacjonarne

I

Zarządzanie

Propedeutyka rolnictwa

Zaoczne

I

Zarządzanie

Propedeutyka rolnictwa

Stacjonarne

I

Zarządzanie

Rolnictwo źródłem energii odnawialnej

Zaoczne

I

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Biologiczne podstawy produkcji

Zaoczne

I

Zootechnika

Botanika łąk i pastwisk

Stacjonarne

I

Zootechnika

Łąkarstwo

Stacjonarne

I

Zootechnika

Łąkarstwo

Stacjonarne

I

Zootechnika

Podstawy produkcji roślinnej

Zaoczne

I

Zootechnika

Podstawy produkcji roślinnej

Stacjonarne

I

  
Top! Top!
cookies