English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Kontakt > Badania  
 
Badania

Główne kierunki badawcze:

  1. Zastosowanie aktywnych czujników optycznych i metod diagnostycznych do oceny odżywienia roślin pszenicy ozimej azotem oraz testowanie tychże czujników przy stosowaniu zmiennej dawki azotu.
  2. Pratotechniczne możliwości wykorzystania potencjału produkcyjnego i przyrodniczego trwałych użytków zielonych
  3. Doskonalenie metod terenowych badań ekologicznych oraz metod analizy uzyskanych danych; badania relacji czynniki ekologiczne-zbiorowiska trawiaste
  4. Technologie uprawy roli i roślin w różnych systemach rolnictwa
  5. Flora pól uprawnych i jej wrażliwość na herbicydy
  6. Jakość plonu najważniejszych roślin uprawy polowej a nowe technologie ich uprawy.


 
Top! Top!
cookies