English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Wzory druków  
 
Wzory druków

Pomoc materialna

DRUKI DO STYPENDIUM PROSZĘ POBIERAĆ ZE STRONY http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna.

Wnioski składa się w pierwszym tygodniu semestru.


Praca dyplomowa

Podanie o przedłużenie terminu zlożenia pracy magisterskiej - rolnictwo

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy licencjackiej-biologia, I stopnia

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy inżynierskiej - rolnictwo I stopnia

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy inżynierskiej - inżyenieria ekologiczna I stopnia

Podanie o przedłużenie terminu zlożenia pracy magisterskiej - biologia, inżynieria ekologiczna

Podanie o pracę dyplomową

pdf  rtf Wzór konspektu pracy

rtf  Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego z propozycją recenzenta

Wzór strony tytułowej

.doc  Wzór okładki CD


Inne

Karta indywidualnych osiągnieć studenta-dodatkowe informacje do suplementu

(wymaga się przesłania złożenia w dziekanacie podpisanego  wydruku Karty indywidualnych osiągnięć  oraz jednoczesnego przesłania pliku na adres właściwego dziekanatu w formacie -.doc lub -.pdf)


Podanie o warunkowe zaliczenie semestru

Podanie o powtarzanie semestru

Obiegówka dla absolwentów

Obiegówka dla osób skreślonych bądź po rezygnacji

pdf  rtf Podanie o zgodę na wyjazd za granicę

pdf rtf Tygodniowa karta praktyk

pdf  rtf Wypis z dowodu osobistego

pdf rtf Certyfikat

pdf rtf Zgoda na indywidualny tryb studiów


Druki dla pracowników


pdf rtf Życiorys pracownika
pdf rtf Treści programowe przedmiotów
pdf rtf Program ramowy

  
Top! Top!
cookies