English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia stacjonarne > - Specjalności  
 
Specjalności

Zasady wyboru specjalności

 1. Na kierunku Rolnictwo studiów II stopnia prowadzone są następujące specjalności: 
 • Agronomia i agrobiznes
 • Bioinżynieria rolnicza
 • Informatyka w rolnictwie

Podstawą zakwalifikowania studenta na daną specjalność jest ranking utworzony przez program w oparciu o średnią ocen, ze wszystkich modułów, uzyskaną w semestrach 1-3 (wg zasad HMS) oraz limit grup na specjalności. Liczba grup uruchomionych na danej specjalności wynika z preferencji studentów, jednak ze względów organizacyjnych jako zasadę przyjmuje się, utworzenie, co najmniej 1 grupy (dolny limit) na każdej specjalności. Opiekun specjalności, w uzasadnionych przypadkach, może zaproponować wprowadzenie również górnego limitu liczby grup. Decyzję w tej sprawie podejmuje prodziekan po konsultacji z opiekunem roku i samorządem studentów.

 •  Jeśli specjalność w okresie kolejnych 3 lat nie jest wybierana przez studentów a jej uruchomienie następuje w oparciu o zasadę limitu dolnego, powinna zostać zastąpiona nową specjalnością o bardziej aktualnym i atrakcyjnym programie.

 Prodziekan ds. dydaktyki
 Prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński
 

1. Na kierunku Biologia na studiach stacjonarnych II stopnia prowadzone są następujące specjalności:

 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia mikroorganizmów  

 2. Zgodnie z programem studiów wybór specjalności na studiach II stopnia następuje po ukończeniu studiów I stopnia i po rekrutacji na studia II stopnia.

 3. Podstawą zakwalifikowania studenta na daną specjalność jest ranking utworzony przez program, którego podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu i średnia ocen ze studiów I stopnia. Liczba grup uruchomionych na danej specjalności wynika z preferencji studentów, jednak ze względów organizacyjnych jako zasadę przyjmuje się, utworzenie co najmniej 1 grupy (dolny limit) na każdej specjalności. Opiekun specjalności, w uzasadnionych przypadkach, może zaproponować wprowadzenie również górnego limitu liczby grup. Decyzję w tej sprawie podejmuje prodziekan po konsultacji z opiekunem roku i samorządem studentów.

 4. Jeśli specjalność w okresie kolejnych 3 lat nie jest wybierana przez studentów a jej uruchomienie następuje w oparciu o zasadę limitu dolnego, powinna zostać zastąpiona nową specjalnością o bardziej aktualnym i atrakcyjnym programie.

 5. Sposób postępowania w pozostałych sprawach określa Regulamin Studiów SGGW.

Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Wojciech Borucki

 

 1. Na kierunku Inżynieria ekologiczna studiów II stopnia prowadzone są następujące moduły: 
 • Bioinżynieria środowiska
 • Monitoring środowiska

Podstawą zakwalifikowania studenta na dany moduł jest limit grup. Liczba grup uruchomionych na danym module wynika z preferencji studentów, jednak ze względów organizacyjnych jako zasadę przyjmuje się, utworzenie, co najmniej 1 grupy (dolny limit) na każdym z modułów. Decyzję w tej sprawie podejmuje prodziekan po konsultacji z opiekunem roku i samorządem studentów.

 •  Jeśli moduł  w okresie kolejnych 3 lat nie jest wybierany przez studentów a jego uruchomienie następuje w oparciu o zasadę limitu dolnego, powinien zostać zastąpiony nową specjalnością o bardziej aktualnym i atrakcyjnym programie.

 Prodziekan ds. dydaktyki
  Dr hab. Wojciech Borucki

 

  
Top! Top!
cookies