English English Magyar Magyar Polski Polski
Wydział Rolnictwa i Biologii - Faculty of Agriculture and Biology
Start > Studia stacjonarne > - Organizacja roku  
 
Organizacja roku

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

1. Na studiach stacjonarnych obowiązują:

a)Zajęcia dydaktyczne:
- w semestrze zimowym 02 października 2017 r. - 26 stycznia 2018 r.

- w semestrze letnim 26 lutego 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.


b)Sesje zaliczeniowe:
- zimowa I 29 stycznia 2018 r. - 07 lutego 2018 r.
- zimowa II (poprawkowa) 08 lutego 2018 r. - 16 lutego 2018 r.
- letnia III 25 czerwca 2018 r. - 06 lipca 2018 r.
- letnia IVA (poprawkowa)dla studentów ostatniego semestru studiów I stopnia
09 lipca 2018 r. - 15 lipca 2018 r.
- letnia IV (poprawkowa)05 września 2018 r. - 14 września 2018 r.


c)Przerwy w zajęciach:
- zimowa22 grudnia 2017 r. - 02 stycznia 2018 r.
- wiosenna30 marca 2018 r. - 04 kwietnia 2018 r.


d)Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 02 listopada 2017 r.
- 19-23 lutego 2018 r.
- 30 kwietnia 2018 r.
- 02 i 04 maja 2018 r.

 

  
Top! Top!
cookies