English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia podyplomowe > - Przyroda i Biologia  
 
Przyroda i Biologia
Zapraszamy - zgłoszenia przyjmowane są cały rok
Planowany termin uruchomienia II edycji  - październik 2018 r
 


STUDIA PODYPLOMOWE
  

w zakresie

PRZYRODA i BIOLOGIA

 

Wydział Rolnictwa i Biologii 

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166

0-22 59 325 01

wrib_stpod@sggw.pl

 

Charakterystyka:

Słuchaczami studiów mogą być nauczyciele aktualnie zatrudnieni w placówkach oświatowych, zdobywający nowe kwalifikacje do pracy w zreformowanej szkole podstawowej. Wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe zapewniają:

     

  • nowelizację treści nauczania przedmiotu, przydatną w pracy zawodowej 
  • umiejętności metodyczne i warsztatowe
  •  

Studia będą prowadzone według programu zaakceptowanego przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje kierunkowe do nauczania przedmiotu -
Przyroda i Biologia w nowej ośmioletniej szkole podstawowej

Organizatorzy:

Wydział Rolnictwa i Biologii

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166

tel. 0-22 59 325 01

 

Kierownik studiów: dr hab. Wojciech Borucki, prof. nadzw.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin, zjazdy co najmniej raz w miesiącu (sobota - niedziela)- maksymalna częstotliwość: co 2 tygodnie 
Top! Top!
cookies