English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia podyplomowe > - Odbiór świadectw  
 
Odbiór świadectw

Odbiór świadectw kierunków:
 

  • Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych  - edycja 28A (egzamin 17-02-2018) - od dnia 20.04.2018
     
  • Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych  -edycja 28B (egzamin 24-02-2018) -  od dnia 20.04.2018
     
  • Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska edycja 21 (egzamin 09-06-2018) - od dnia 07.07.2018
     
  • Przyroda i Biologia edycja 1 - (egzamin 09-06-2018) - od dnia 07.07.2018

 
Odbiór świadectw

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS, za wydanie dyplomu ukończenia Studiów Podyplomowych SGGW pobiera opłatę w wysokości 30 złotych.
Opłatę – tytułem  wydania świadectwa (dodatkowo proszę wpisać nr edycji) - można uiścić na konto Nr.
52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 

Miejsce odbioru świadectw: WRiB budynek 37 pok. 0/09 w godzinach pracy Dziekanatu studiów podyplomowyc.

Odbiór osobity lub z upoważnieniem notarialnym.

 

 

 


  
Top! Top!
cookies