English English Magyar Magyar Polski Polski
Wydział Rolnictwa i Biologii - Faculty of Agriculture and Biology
Start > Studia podyplomowe > - Odbiór świadectw  
 
Odbiór świadectw

Odbiór świadectw kierunków:
 

 • Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych  - edycja 26A (egzamin 18-02-2017) - od dnia 16.05.2017
   
 • Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych  -edycja 26B (egzamin 25-02-2017) - od dnia 16.05.2017
    25
 • Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa edycja 4 (egzamin 18-02-2017) - od dnia 08.04.2017
   
 • Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska edycja 20 (egzamin 10-06-2017) - od dnia 21.07.2017
   
 • Przyroda edycja 20 - (egzamin 10-06-2017) - od dnia 21.07.2017

 

Odbiór świadectw

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS, za wydanie dyplomu ukończenia Studiów Podyplomowych SGGW pobiera opłatę w wysokości 30 złotych.
Opłatę – tytułem  wydania świadectwa (dodatkowo proszę wpisać nr edycji) - można uiścić na konto Nr.
52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 

Miejsce odbioru świadectw: WRiB budynek 37 pok. 0/09

 

 

 


  
Top! Top!
cookies