English English Magyar Magyar Polski Polski
Wydział Rolnictwa i Biologii - Faculty of Agriculture and Biology
Start > Studia podyplomowe > - Odbiór świadectw  
 
Odbiór świadectw

Odbiór świadectw kierunków:
 

  • Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych  - edycja 27A (egzamin 1.07-2017) - od dnia 21.08.2017
     
  • Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych  -edycja 27B (egzamin 15.07.-2017) -  od dnia 15.09.2017
     
  • Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska edycja 20 (egzamin 10-06-2017) - od dnia 21.07.2017
     
  • Przyroda edycja 20 - (egzamin 10-06-2017) - od dnia 21.07.2017

 
Odbiór świadectw

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS, za wydanie dyplomu ukończenia Studiów Podyplomowych SGGW pobiera opłatę w wysokości 30 złotych.
Opłatę – tytułem  wydania świadectwa (dodatkowo proszę wpisać nr edycji) - można uiścić na konto Nr.
52 1240 6003 1111 0000 4942 8120 

Miejsce odbioru świadectw: WRiB budynek 37 pok. 0/09 w godzinach pracy Dziekanatu studiów podyplomowyc.

Odbiór osobity lub z upoważnieniem notarialnym.

 

 

 


  
Top! Top!
cookies