English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia podyplomowe > - Biologia z higieną  
 
Biologia z higieną
 
Zapraszamy -  zgłoszenia przyjmowane są na XXII edycję
Planowany termin uruchomienia edycji  - październik 2018 r 
 


STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie

BIOLOGIA z HIGIENĄ CZŁOWIEKA I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

 

Wydział Rolnictwa i Biologii

 02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166
 
22 59 325 01


wrib_stpod@sggw.pl

 Słuchaczami studiów mogą być nauczyciele aktualnie zatrudnieni w placówkach oświatowych, zdobywający nowe kwalifikacje do pracy w szkole ponadpodstawowej. Wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe zapewniają:

     

  • nowelizację treści nauczania przedmiotu, przydatną w szkołach ponadpodstawowych
  • umiejętności metodyczne i warsztatowe
  •  

Studia będą prowadzone według programu zaakceptowanego przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje kierunkowe do nauczania przedmiotu - BIOLOGIA z HIGIENĄ CZŁOWIEKA i OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Organizatorzy:

Wydział Rolnictwa i Biologii

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166

tel. 0-22 59 325 01

 Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw.

 Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin, zjazdy co najmniej raz w miesiącu (piątek - sobota - niedziela)

 Opłaty: 1500 zł za semestr, płatne przelewem na konto SGGW, szczegóły na I zjeździe 
Top! Top!
cookies