English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Dziekanat  
 
Dziekanat

Pozostałe informację znajdziesz na nowej stronie Wydziału

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biologii

ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa

tel. (22) 59 325 10, fax 59 325 06 

e-mail: dwrb@sggw.pl

Kierownik Dziekanatu mgr inż. Marta Sarzyńska pokój 0/13 Dziekanat kierunku

ROLNICTWO - Studia stacjonarne I i II stopnia

mgr inż. Emilia Wrońska pokój 0/10; tel. 593 25 15; emilia_wronska@sggw.pl

poniedziałek    11:00 - 14:00
wtorek   09:00 - 12:00
środa   nieczynne
czwartek   9:00 - 12:00
piątek   nieczynne


Prodziekan do spraw studentów - kieruneku Rolnictwo

dr inż. Leszek Sieczko

godziny dużurów

środa   12:00 - 13:00

piątek (turnus B)

 16:15 - 17:15   p. 2/124

W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekana nie obowiązują  

 

Dziekanat kierunku

URLOP 10-11-2018 r.

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA - Studia stacjonarne I i II stopnia

ROLNICTWO - Studia niestacjonarne I i II stopnia

Specjalista mgr inż. Anna Zawadzka pokój 0/110 tel. 593 25 13; anna_lukasiak@sggw.pl 

   wtorek  10:00 - 12:00
   środa   9:00 - 12:00
   czwartek  nieczynne
   piątek  12:00 -15:00
   sobota  8:30 -11:30

 

Prodziekan do spraw kierunku inżynieria ekologiczna

dr hab. Wojciech Borucki prof. nadzw. SGGW

Godziny dyżurów:

środa

 12:15 - 14:00 p. 0/110

 

Prodziekan do spraw Studiów Niestacjonarnych

dr inż. Leszek Sieczko

Godziny dużurów:

środa   12:00 - 13:00

piątek (turnus B)

 16:15 - 17:15   p. 2/124


Dziekanat kierunku

BIOLOGIA - studia stacjonarne I i II stopnia

Specjalista mgr Bogumiła Szymańska, pokój 0/11, tel. 022 5932509, mail: bogumila_szymanska@sggw.pl

W DNIACH 17-19.12.2018. DZIEKANAT NIECZYNNY

Godziny przyjęć:

Poniedziałek nieczynne

Wtorek         11.00-14.00

Środa           10.00-13.00

Czwartek      10.00-13.00

Piątek          nieczynne

Prodziekan do spraw kierunku biologia

dr hab. Wojciech Borucki, prof. nadzw.

Godziny dyżurów:

 

Pracownik administracyjny

specjalista administracyjny Aleksandra Wasiak pokój 0/109 tel. 593 25 09; aleksandra_wasiak@sggw.pl

W dniach 8.12 (czwartek), 9.12 (piątek) oraz 12.12 (poniedziałek) dziekanat nieczynny

Godziny przyjęć: 

poniedziałek   nieczynne
wtorek   9:00 - 12:00
środa   nieczynne
czwartek   9:00 - 12:00
piątek  
nieczynne

 Studia Podyplomowe
  • Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
  • Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
  • Przyroda
  • Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa

mgr Dorota Wojciechowska
mgr Krzysztof Pągowski

pokój 0/9 tel. 593 25 01


Biuro czynne w godzinach:

wtorek
  13:00 – 17:00
czwartek   13:00 - 17:00
piątek

  13:00 -17:00

sobota

  8:00 - 13:00

 

kontakt telefoniczny z kierownikami studiów podyplomowych:

22 59 32701 kierunek Rolnictwo (prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński; dr hab. Stanisław Lenart prof nadzw.)

22 59 32621 kierunki Biologia i Przyroda (prof. dr hab. Grażyna Garbaczewska)
 

"Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych"

 Aleksandra Wasiak pokój 0/10 tel.593 25 08; aleksandra_wasiak@sggw.pl 
Top! Top!
cookies