English English Magyar Magyar Polski Polski
Wydział Rolnictwa i Biologii - Faculty of Agriculture and Biology
Start > Dziekanat  
 
Dziekanat

Pozostałe informację znajdziesz na nowej stronie Wydziału

 Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Biologii

ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa

tel. (22) 59 325 10, fax 59 325 06 

e-mail: dwrb@sggw.pl

Kierownik Dziekanatu Wanda Jedynak pokój 0/13 


Dziekanat kierunku
ROLNICTWO

Rok I, II, III, IV - studia I stopnia stacjonarne


Aleksandra Wasiak pokój 0/10 tel.593 25 08; aleksandra_wasiak@sggw.pl

poniedziałek    11:00 - 14:00
wtorek   09:00 - 12:00
środa   nieczynne
czwartek   12:00 - 15:00
piątek   nieczynne


Prodziekan do spraw studentów - kieruneku Rolnictwo

dr inż. Leszek Sieczko

godziny dużurów

środa   12:00 - 13:00

piątek (turnus B)

 16:15 - 17:15   p. 2/124

W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekana nie obowiązują  

 

Dziekanat kierunku
ROLNICTWO

Specjalista mgr inż. Marta Sarzyńska pokój 0/109 tel. 593 25 13; marta_sarzynska@sggw.pl 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne   


   wtorek  nieczynne
   środa  9-12
   czwartek  nieczynne
   piątek  12-15
   sobota 9-12


Prodziekan do spraw Studiów Niestacjonarnych

dr inż. Leszek Sieczko

godziny dużurów

środa   12:00 - 13:00

piątek (turnus B)

 16:15 - 17:15   p. 2/124


Dziekanat kierunku
BIOLOGIA
licencjat

Rok I, II, III - studia licencjackie  I stopnia,

STYPENDIA biologia I i II stopień

Specjalista mgr Bogumiła Szymańska pokój 0/11 tel. 593 25 09 ( bogumila_szymanska@sggw.pl
 


Godziny przyjęć: 

poniedziałek   nieczynne
wtorek   11:00 - 14:00
środa   10.00 - 13.00
czwartek   10.00 - 13.00
piątek  
nieczynne

 
Dziekanat kierunku

BIOLOGIA
Rok I, II – studia magisterskie (II stopnia)

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 
Rok I, II, III, IV studia inżynierskie (I stopnia)
Rok I, II studia magisterskie (II stopnia)
 
Stypendia – inżynieria ekologiczna (I i II stopnia)
 
Starszy specjalista mgr inż. Emilia Wrońska  pok. 0/110 tel. 593-25-15 emilia_wronska@sggw.pl 
Dziekanat czynny w godzinach: 
 
Dnia 20.11.2017r. dziekanat nieczynny
 
poniedziałek
10:00 – 13:00
wtorek
10:00 – 13:00
środa
nieczynne
czwartek
10:00-13:00
piątek
nieczynne
 
 
Prodziekan do spraw na kierunku biologia i inżynieria ekologiczna
dr hab. Wojciech Borucki
 
Przyjmuje w godzinach:
 
środa 12.15.-14.00, 0/11

W czasie wakacji i dni wolnych od zajęć godziny dyżurów Prodziekana nie obowiązują 

 


Studia Podyplomowe

  • Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
  • Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
  • Przyroda
  • Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa

mgr Dorota Wojciechowska
mgr Krzysztof Pągowski

pokój 0/9 tel. 593 25 01


Biuro czynne w godzinach:

wtorek
  13:00 – 17:00
środa   10:00 – 12:00
czwartek   13:00 - 17:00
piątek

 13:00 -17:00

sobota

  8:00 - 12:00

 

kontakt telefoniczny z kierownikami studiów podyplomowych:

22 59 32701 kierunek Rolnictwo (prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński; dr hab. Stanisław Lenart prof nadzw.)

22 59 32621 kierunki Biologia i Przyroda (prof. dr hab. Grażyna Garbaczewska)
 

"Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych"

 Aleksandra Wasiak pokój 0/10 tel.593 25 08; aleksandra_wasiak@sggw.pl 
Top! Top!
cookies