English English Magyar Magyar Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Działalność dydaktyczna  
 
Działalność dydaktyczna

 

Pozostałe informację znajdziesz na nowej stronie Wydziału

Kierunek ROLNICTWO

Na kierunku Rolnictwo prowadzone są następujące rodzaje studiów:
 

studia stacjonarne dwustopniowe
 

 1. 3,5-letnie studia inżynierskie w zakresie specjalności agronomia i agrobiznes
  Limit przyjęć: 150 osób
  Kwalifikacja - biologia lub chemia lub matematyka
  Początek zajęć - semestr zimowy 

 2. 1,5-roczne studia magisterskie uzupełniające w zakresie specjalizacji: agronomia i agrobiznes,  bioinżynieria rolnicza, agroekologia i energia odnawialna, gospodarowanie powierzchnią Ziemi, informatyka w rolnictwie, nasiennictwo
  Limit przyjęć: 105 osób
  Kwalifikacja - ocena z dyplomu, średnia ocen ze studiów I stopnia kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ochrona środowiska 
  Początek zajęć - semestr letni
   


 

studia niestacjonarne dwustopniowe - tryb zaoczny
 

 1. 4-letnie zawodowe studia inżynierskie o specjalności agronomia i agrobiznes. Zajęcia odbywają się w systemie 9 zjazdów w semestrze (plus sesja). Zjazdy organizowane są w piątek od 16.00, w sobotę i niedzielę. Odpłatność za studia wynosi 1800 zł za semestr.
  Limit przyjęć: 60 osób - Warszawa
  Kwalifikacja - konkurs świadectw (biologia lub chemia lub matematyka)
  Początek zajęć - semestr zimowy

   

 1. 1,5-roczne studia magisterskie uzupełniające w Warszawie. Uzupełniające studia magisterskie dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów inżynierskich na kierunku: rolnictwo, ochrona środowiska. Zajęcia odbywają się w systemie 9 zjazdów w semestrze (plus sesja). Zjazdy organizowane są w sobotę i niedzielę. Odpłatność za studia wynosi ok. 2000 PLN za semestr.
  Limit przyjęć: 60 osób -  Warszawa
  Kwalifikacja - ocena z dyplomu, średnia ocen ze studiów I stopnia kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ochrona środowiska
  Początek zajęć - semestr zimowy

 

 

Kierunek BIOLOGIA

Na kierunku Biologia prowadzone są następujące rodzaje studiów:
 

studia stacjonarne dwustopniowe
 

 1. 3-letnie studia licencjackie
  Limit przyjęć: 150 osób
  Kwalifikacja - biologia
  Początek zajęć - semestr zimowy

   

 2. 2-letnie studia magisterskie uzupełniające w zakresie specjalności: biologia mikroorganizmów, biologia roślin, biologia zwierząt.
  Limit przyjęć: 105 osób
  Kwalifikacja - ocena z dyplomu, średnia ocen ze studiów I stopnia kierunku biologia i biotechnologia 
  Początek zajęć - semestr zimowy
   

 

Kierunek INŻYNIERIA EKOLOGICZNA

Na kierunku Inżynieria Ekologiczna prowadzone są następujące rodzaje studiów:
 

studia stacjonarne dwustopniowe
 

 1. 3,5-letnie studia inżynierskie
  Limit przyjęć: 60 osób
  Kwalifikacja - biologia lub chemia lub matematyka
  Początek zajęć - semestr zimowy

 2. 1,5-roczne studia magisterskie uzupełniające w zakresie specjalizacji: moduł bioinżynieria środowiska, moduł monitoring środowiska

Limit przyjęć: 40 osób
Kwalifikacja - ocena z dyplomu, średnia ocen ze studiów I stopnia kierunku inżynieria ekologiczna,  rolnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ochrona środowiska 
Początek zajęć - semestr letni 
Top! Top!
cookies