English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 33B  
 
Edycja 33B

 

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 33B

SEMESTR I

Zjazd

Data

Sobota

Niedziela

1

26-27 X  2019

sala 0/106 bud. 37

9.00 – 11.30

Inauguracja wprowadzenie w program studiów. Rolnictwo polskie XX i XXI wieku

prof. dr hab. Z. Wyszyński

 Aula III bud. 37

12.00 – 16.05

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych
prof. dr hab. Z. Wyszyński

Aula III bud. 37

8.30 – 12.35

 Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych
prof. dr hab. Z. Wyszyński

 Aula III bud. 37

13.00-16.15

Uprawa roli i roślin cz. I
dr hab. I. Suwara

 

2

23-24 XI  2019

 Aula III bud. 37

8.30-12.35
Podstawy prawa i prawo rolne

cz. I

mec. Jerzy Owczarek

Aula III bud. 37

13.00-16.15
Uprawa roli i roślin cz. II
prof. dr hab. S. Lenart

Aula III bud. 37

8.30-11.45
Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. I
dr W. Kwasowski 

Aula III bud. 37

12.15 - 15.30
Gospodarka nawozowa cz. I

prof. dr hab. J. Łabętowicz

3

07-08 XII 2019

 Aula III bud. 37

8.30 – 11.45
Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. II
dr W. Kwasowski

Aula III bud. 37

12.15-15.30

Uprawa roli i roślin cz. III
prof. dr hab. S. Lenart

Aula III bud. 37

8.30-11.45
Gospodarka nawozowa cz. II

prof. dr hab. J. Łabętowicz

 Aula III bud. 37

12.15-15.30
Rynki rolne

dr hab. Jarosław Gołębiewski  prof. SGGW

 

4

11-12 I  2020

Aula III bud. 37

8.30-11.45

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. I
dr. A. Łozicki

Aula III bud. 37

12.15-15:30

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. II
dr. A. Łozicki

 

9.00-11.25:


grupa 1 (Nazwiska od A do K)– ćw. z fizjologii zwierząt;

grupa 2 (Nazwiska od L do Z)– ćw. z gleboznawstwa


12.15-14.40: zmiana grup, ćw. jw.

Spotykamy się wszyscy przed Katedrą Nauk o Środowisku Glebowym o godz. 8.30 (bud. 37, 1 piętro, drzwi z literą E), stąd z prowadzącymi ćwiczenia rozchodzimy się do sal

5

25-26 I  2020

Aula III bud. 37

8.30-13.25

Podstawy produkcji ogrodniczej

dr Tomasz Krupa

Aula III bud. 37

14.00-18.05

Podstawy prawa i prawo rolne cz. II

mec. Jerzy Owczarek

Aula III bud. 37

8.30-10.55

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- trzoda chlewna
prof. dr hab. A. Rekiel

Aula III bud. 37

11.10-13.35

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- bydło
prof. dr hab. H. Grodzki

Aula III bud. 37

14.00-16.25

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- drób
prof. dr hab. J. Niemiec

 

6

08-09 II 2020

Aula III bud. 37

8.30-12.35

Technologia produkcji roślin rolniczych – zboża

prof. dr hab. Jan Rozbicki

Aula III bud. 37

 13.00-16.15

Rachunkowość gospodarstw rolnych cz.I

dr Ewa Tchorzewska

 

 

Aula III bud. 37

8.30-13.25

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne, ziemniak

dr hab. Stanisław Samborski (prof. SGGW)

Aula III bud. 37

 14.45-17.10

Agroturystyka

dr Marzena Kacprzak

 

 

    7

22-23 II  2020

Aula III bud. 37

8.30-11.45

Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr Beata Michalska-Klimczak

Aula III bud. 37

12.15-15.30

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr Katarzyna Kucińska

 

Aula III bud. 37

8.30-12:35

Organizacja gospodarstw rolnych


dr hab. Andrzej Parzonko (prof. SGGW)

Aula III bud. 37

13.00 – 16.15

Rachunkowość gospodarstw rolnych cz.II

dr Ewa Tchorzewska

 

  
Top! Top!
cookies