English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 32  
 
Edycja 32

 

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH EDYCJA 32

Semestr II

8

5-6 X 2019

Sala 3/18 bud. 37

 

8.30-12.35

Technologia produkcji roślin rolniczych – zboża

prof. dr hab. Jan Rozbicki

 

13.00-17.05

Ochrona roślin

dr Agnieszka Ciesielska

 

Sala 3/18 bud. 37

 

8.30-12.35

Rozwój obszarów wiejskich

mgr Bogdan Pomianek

 

13.00-16.15

Rynki rolne

dr hab. Jarosław Gołębiewski

(prof. SGGW)

 

 

 

9

19-20 X 2019

Sala 3/18 bud. 37

 

8.30-12.35

Organizacja gospodarstw rolnych
dr hab. Andrzej Parzonko

 

13.00-17.05

Kierunki rozwoju techniki rolniczej

prof. dr hab. Jerzy Buliński

 

Sala 3/18 bud. 37

 

8.30-12.35

Kierunki rozwoju techniki rolniczej

prof. dr hab. Jerzy Buliński

 

13.00 – 17.05

Rozwój obszarów wiejskich

mgr Nina Dobrzyńska

 

10

23-24 XI 2019

Sala 1/3 bud. 37

 

8.30-12.35

Technologia produkcji roślin rolniczych – burak cukrowy, rzepak

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

13.00-17.05

Rozwój obszarów wiejskich

mgr Bogdan Pomianek

 

Sala 1/3 bud. 37

 

8.30-13.25

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo precyzyjne, ziemniak

dr hab. Stanisław Samborski

 

14.00-18.05

Podstawy kontroli weterynaryjnej

prof. dr hab. Jacek Szczawiński

 

11

7-8 XII 2019

Sala 1/3 bud. 37

 

8.30-11.45

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr Katarzyna Kucińska

 

12.15-16.20

Ochrona roślin

dr Agnieszka Ciesielska

 

 

Ćwiczenia

9.00-11.25

gr1. Kierunki rozwoju techniki rolniczej (Bud. nr 20 -Hala maszyn)

gr. 2 Rozwój obszarów wiejskich (Sala 1/3 bud 37)

12.00-14.25: zmiana grup

Grupa I nazwiska od A do K

Grupa II nazwiska od L do Ż

12

11-12 I 2020

Sala 1/3 bud. 37

 

8.30-11.45

Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr Beata Michalska-Klimczak

 

12.15-17.10

Łąkarstwo

prof. dr hab. Piotr Stypiński

 

Sala 1/3 bud. 37

 

8.30-13.25

Podstawy produkcji ogrodniczej

dr Tomasz Krupa

 

14:00-17:15

Rachunkowość gospodarstw rolnych

dr Ewa Tchorzewska

 

13

25-26 I 2020

Sala 1/3 bud. 37

 

8.30-12.35

Rozwój obszarów wiejskich

mgr Nina Dobrzyńska

 

13.00-17.05

Podstawy kontroli fitosanitarnej

mgr Teresa Krasuska

 

Sala 1/3 bud. 37

 

8:30-11.45

Rachunkowość gospodarstw rolnych

dr Ewa Tchorzewska

14

b.d.

Egzamin dyplomowy.

 

 

  
Top! Top!
cookies