English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 31C  
 
Edycja 31C

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 31C

SEMESTR I

Zjazd

Data

Sobota

Niedziela

1

13-14 X  2018

sala 0/106 bud. 37

9.00 – 11.30

Inauguracja wprowadzenie w program studiów. Rolnictwo polskie XX i XXI wieku

prof. dr hab. Z. Wyszyński

 Aula IV bud. 37

12.00 – 16.05

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych
prof. dr hab. Z Wyszyński

Aula IV bud. 37

8.30 – 12.35

 Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych
prof. dr hab. Z Wyszyński

 Aula IV bud. 37 

13.00-16.15

Uprawa roli i roślin cz. I
prof. dr hab. Stanisław Lenart

 

2

27-28 X  2018

Aula IV bud. 37

8.30-12.35

Podstawy prawa i prawo rolne

 cz. I

mec. Jerzy Owczarek

Sala 3/3A bud. 37

13.00-16.15
 Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. I
dr W. Kwasowski 

 

Sala 3/3A bud. 37

 8.30-11.45

Gospodarka nawozowa cz. I

prof. dr hab. J. Łabętowicz

Sala 3/3A bud. 37


 12.15 - 15.30

Uprawa roli i roślin cz. II
prof. dr hab. S. Lenart

 

 

3

24-25 XI 2018

 Sala 3/3A bud. 37

8.30 – 11.45

Gospodarka nawozowa cz. II

prof. dr hab. J. Łabętowicz

 Sala 3/3A bud. 37

12.15-15.30

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. II
dr W. Kwasowski

Sala 3/3A bud. 37

8.30-11.45

Uprawa roli i roślin cz. III
prof. dr hab. S. Lenart

Aula IV bud. 37

12.15-16.20

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. I
dr. A. Łozicki

4

08-09 XII  2018

Aula IV bud. 37

8.30-11.45

Rachunkowość gospodarstw rolnych

dr Ewa Tchorzewska

 

Aula IV bud. 37

12.15-15:30

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. II
dr. A. Łozicki

 

Sala 3/3A bud. 37

8.30-13.25

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne, ziemniak

dr hab. Stanisław Samborski

5

12-13 I  2019

Aula IV bud. 37

8.30-11.45

Rynki rolne

dr hab. Jarosław Gołębiewski  prof. SGGW

Aula IV bud. 37

12.15-16.20

Podstawy prawa i prawo rolne cz. II

mec. Jerzy Owczarek

Aula IV bud. 37

8.30-10.55

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- trzoda chlewna
prof. dr hab. A. Rekiel

Aula IV bud. 37

11.10-13.35

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- bydło
prof. dr hab. H. Grodzki

Aula IV bud. 37

14.00-16.25

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- drób
prof. dr hab. J. Niemiec

 

6

26-27 I 2019

Sala 3/3A bud. 37

9.20-12.35
Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr Beata Michalska-Klimczak

Aula IV bud. 37

 13.00-15.25

Agroturystyka

dr Marzena Kacprzak

 

 

 

9.00-11.25:
grupa 1 (Nazwiska od A do K)– ćw. z fizjologii zwierząt;

grupa 2 (Nazwiska od L do Z)– ćw. z gleboznawstwa


12.15-14.40: zmiana grup, ćw. jw.

Spotykamy się wszyscy przed Katedrą Nauk o Środowisku Glebowym o godz. 8.30 (bud. 37, 1 piętro, drzwi z literą E), stąd z prowadzącymi ćwiczenia rozchodzimy się do sal

Aula IV bud. 37

 14.45-17.10

Podstawy produkcji ogrodniczej

dr Tomasz Krupa

 

    7

09-10 II  2019

Aula IV bud. 37

8.30-11.45

Rachunkowość gospodarstw rolnych

dr Ewa Tchorzewska

Sala 3/3A bud. 37

12.15-16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – zboża

prof. dr hab. Jan Rozbicki

 

 

Aula IV bud. 37

8.30-12:35

Organizacja gospodarstw rolnych
dr Andrzej Parzonko

 

Sala 3/3A bud. 37

13.00 – 16:15

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr Katarzyna Kucińska

 

 

  
Top! Top!
cookies