English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 31A  
 
Edycja 31A

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 31A

SEMESTR I

Zjazd

Data

Sobota

Niedziela

1

6-7 X 2018

sala 0/106 bud 37

10.00 – 12.35

Inauguracja wprowadzenie w program studiów. Rolnictwo polskie XX i XXI wieku

prof. dr hab. Z. Wyszyński

 
13.00 – 17.05

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych
prof. dr hab. Z Wyszyński

sala 0/106 bud. 37

8.30 – 12.35

 Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych
prof. dr hab. Z Wyszyński

 

13.00-16.15

Uprawa roli i roślin
prof. dr hab. Stanisław Lenart

 

2

20-21 X 2018

Sala 3/18 bud. 37

8.30-11.45
Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich
dr. A. Łozicki

12.15-15.30
Uprawa roli i roślin
prof. dr hab. S. Lenart

Sala 3/18 bud. 37

 8.30-11.45
Podstawy gleboznawstwa rolniczego
dr W. Kwasowski 

12.15 - 15.30
Gospodarka nawozowa

prof. dr hab. J. Łabętowicz

3

17-18 XI 2018

 Sala 3/18 bud. 37

8.30 – 11.45
Uprawa roli i roślin
prof. dr hab. S. Lenart

 

12.15-15.30

Podstawy gleboznawstwa rolniczego
dr W. Kwasowski

 

Sala 3/18 bud. 37

8.30-11.45
Gospodarka nawozowa

prof. dr hab. J. Łabętowicz

 

12.15-16.20
Organizacja gospodarstw rolnych
dr hab. Andrzej Parzonko

4

1-2 XII 2018

Sala 3/18 bud. 37

8.30-11.45

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr Katarzyna Kucińska

12.15-15.30

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich
dr. A. Łozicki

9.00-11.25:
grupa 1 (Nazwiska od A do K)– ćw. z fizjologii zwierząt;

grupa 2 (Nazwiska od L do Z)– ćw. z gleboznawstwa


12.15-14.40: zmiana grup, ćw. jw.

Spotykamy się wszyscy przed Katedrą Nauk o Środowisku Glebowym o godz. 8.30 (bud. 37, 1 piętro, drzwi z literą E), stąd z prowadzącymi ćwiczenia rozchodzimy się do sal

5

15-16 XII 2018

Sala 3/18 bud. 37

8.30-11.45

Rynki rolne

dr hab. Jarosław Gołębiewski  prof. SGGW

12.15-16.20

Podstawy prawa i prawo rolne

mec. Jerzy Owczarek

Sala 3/18 bud. 37

8.30-10.55
Zasady chowu zwierząt gospodarskich- drób
prof. dr hab. J. Niemiec

11.10-13.35

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- bydło
prof. dr hab. H. Grodzki

14.00-16.25

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- trzoda chlewna
prof. dr hab. A. Rekiel

6

19-20 I 2019

Sala 3/18 bud. 37

8.30-10.55
Agroturystyka

dr Marzena Kacprzak

 11.30-15.35

Technologia produkcji roślin rolniczych – zboża

prof. dr hab. Jan Rozbicki

 

Sala 3/18 bud. 37

8.30-11.45

Rachunkowość gospodarstw rolnych

dr Ewa Tchorzewska

12.15 – 15.30
Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr Beata Michalska-Klimczak

 

    7

2-3 II 2019

Sala 3/18 bud. 37

8.30-12.35

Podstawy prawa i prawo rolne

mec. Jerzy Owczarek

13.00-16.15

Rachunkowość gospodarstw rolnych

dr Ewa Tchorzewska

Sala 3/18 bud. 37

8.30-13.25

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne, ziemniak

dr hab. Stanisław Samborski

 

  
Top! Top!
cookies