English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 31A  
 
Edycja 31A

 

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Edycja 31 A       Semestr  II

Zjazd

Data

Sobota

Niedziela

8

02-03.III.2019

sala 3/18 bud 37

8.30-12.35

Kierunki rozwoju techniki rolniczej
prof. dr hab. Jerzy Buliński

13.00-17.05
 Ochrona roślin
dr Anna Wysmułek

 

 

 sala 3/18 bud 37

8.30-12.35
Podstawy produkcji i obrót materiałem siewnym
prof. dr hab. Sławomir Podlaski

13.00-17.05 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr Nina Dobrzyńska

9

 

16-17.III.2019

 sala 3/18 bud 37

8.30-12.35

Podstawy kontroli weterynaryjnej
prof. dr hab. Jacek Szczawiński

13.00-17.05 

Ochrona roślin
dr Anna Wysmułek

 

 sala 3/18 bud 37

8.30-13.25
Łąkarstwo
prof. dr hab. Piotr Stypiński

14.00-16.25 
Podstawy produkcji ogrodniczej cz. II

dr Tomasz Krupa

10

30-31.III.2019

sala 3/18 bud 37

9.20-12.35

Rachunkowość gospodarstw rolnych cz. II
dr Ewa Tchorzewska

13.00-17.05

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr Bogdan Pomianek

sala 3/18 bud 37

8.30-12.35
 Kierunki rozwoju techniki rolniczej
prof. dr hab. Jerzy Buliński

13.00-17.05
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr Nina Dobrzyńska

11

13-14.IV.2019

sala 3/18 bud 37  

8.30-12.35
Podstawy kontroli fitosanitarnej
mgr Teresa Krasuska

13.00-17.05
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr Bogdan Pomianek

Ćwiczenia

9.00-11.25

gr1. Kierunki rozwoju techniki rolniczej (Bud. nr 20 -Hala maszyn)

gr. 2 Rozwój obszarów wiejskich (sala 3/18 bud 37)

12.00-`14.25: zmiana grup

Grupa I nazwiska od A do J
Grupa II nazwiska od K do Ż

12

11-12.V.2019

Ćwiczenia terenowe
start 8:30

RZD Obory k. Konstancina

Zbiórka na głównym podwórzu w gospodarstwie Obory przy Biurze.

adres: Obory 8, 05-520 Konstancin-Jeziorna


dojazd linia 710 z Metro Wilanowska wysiąść Konstancin-GRAPA
czas trwania 10 h

 Ćwiczenia terenowe
Żelazna,  k. Skierniewic 8:30

Zajęcia w Żelaznej rozpoczynają się o 8.30 w pałacu od ogólnej informacji Dyrektora o RZD Żelazna, potem słuchaczy dzielimy na dwie grupy.

adres: Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra
tel. 046 8313949 lub 601699325

13

25-26.V.2019

 Ćwiczenia terenowe

Skierniewice start 9,00
Wydziałowa Stacja Doświadczalna SGGW – Skierniewice,ul Sobieskiego 10
(spotkanie na placu przed budynkiem głównym)
Koordynator - dr hab. Wojciech Stępień tel. 606 623 563
czas trwania 10 h

 Ćwiczenia terenowe

Skierniewice start 9,00

Wydziałowa Stacja Doświadczalna SGGW – Skierniewice, ul Sobieskiego 10
(spotkanie na placu przed budynkiem głównym) Koordynator - dr hab. Wojciech Stępień tel. 606 623 563 następnie wyjazd z koordynatorem do Instytutu Ogrodnictwa
czas trwania 10 h

14

b.d.

Egzamin dyplomowy.

 

 

 

  
Top! Top!
cookies