English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 30  
 
Edycja 30

 

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH EDYCJA 30

Semestr II

8

6-7 X 2018

Aula II

8.30-12.35 

Podstawy produkcji i obrót materiałem siewnym

prof. dr hab. Sławomir Podlaski

 

13.00-17.05

Podstawy kontroli weterynaryjnej

prof. dr hab. Jacek Szczawiński

Aula II

8.30-12.35

Kierunki rozwoju techniki rolniczej

prof. dr hab. Jerzy Buliński

 

13.00-17.05

Rozwój obszarów wiejskich

mgr Bogdan Pomianek

 

 

9

20-21 X 2018

Aula II

8.30-12.35

Podstawy kontroli fitosanitarnej
mgr Teresa Krasuska

 

13.00-17.05

Ochrona roślin

dr Agnieszka Ciesielska

 

Aula II

8.30-11.45

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr Katarzyna Kucińska

 

12.15-15.30

Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr Beata Michalska-Klimczak

 

10

17-18 XI 2018

Aula II 

8.30-12.35

Kierunki rozwoju techniki rolniczej

prof. dr hab. Jerzy Buliński

 

13.00-17.05

Technologia produkcji roślin rolniczych – zboża

prof. dr hab. Jan Rozbicki

 

Aula II

8.30-10.55

Podstawy produkcji ogrodniczej

dr Tomasz Krupa

 

11.30-16.25

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo precyzyjne, ziemniak

dr hab. Stanisław Samborski

 

 

11

1-2 XII 2018

Aula II 

8.30-11.45

Rynki rolne

dr hab. Jarosław Gołębiewski prof. SGGW

 

12.15-16.20

Ochrona roślin

dr Agnieszka Ciesielska

 

 

 Aula II

8.30-13.25

Łąkarstwo


prof. dr hab. Piotr Stypiński

 

 

14.00-16.25

Podstawy produkcji ogrodniczej

dr Tomasz Krupa

12

15-16 XII 2018

Aula II

8.30-12.35

Technologia produkcji roślin rolniczych – burak cukrowy, rzepak

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

13.00-16.15

Rachunkowość gospodarstw rolnych

dr Ewa Tchorzewska

 

Aula II 

8.30-12.35

Rozwój obszarów wiejskich

mgr Nina Dobrzyńska

 

13.00-17.05

 

Rozwój obszarów wiejskich

mgr Bogdan Pomianek

 

 

13

19-20 I 2019

Aula II 

8.30-12.35

Rozwój obszarów wiejskich

mgr Nina Dobrzyńska

 

13.00-16.15

Rachunkowość gospodarstw rolnych

dr Ewa Tchorzewska

 

 

Ćwiczenia

 

9.00-11.25

 

gr1. Kierunki rozwoju techniki rolniczej (Bud. nr 20 -Hala maszyn)

gr. 2 Rozwój obszarów wiejskich (Aula II bud 37)

 

12.00-`14.25: zmiana grup

 

Grupa I nazwiska od A do K

Grupa II nazwiska od L do Ż

14

16  II  2019

Egzamin dyplomowy.

 

  
Top! Top!
cookies