English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Kierunek Inżynieria ekologiczna > -- Plany  
 
Plany

Szanowni Studenci Wydziału Rolnictwa i Biologii

Ukazało się Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzstrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród członków społeczności SGGW w Warszawie. Przewiduje ono m.in. stopniowe uruchamianie części zajęć dydaktycznych.

Więkoszość zajęć zostanie zrealizowanych i rozliczonych całkowicie w trybie zdalnym.Pozostałe zajęcia lub ich części, które wymagają pobytu na Uczelni zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem:


Proszę o sprawdzanie planów, mogą byc zmiany.

I rok 2 semestr.xlsx

II rok 4 semestr.xlsx

III rok 6 semestr.xlsx

I rok mgr 1 semestr.xls

II rok mgr 3 semestr.xlsx

 

 

 

Plany zajęć 

Plan zajęc 2019/20 II semestr.xlsx

Plan zajęć 2019/20 IV semestr.xlsx

Plan zajęć 2019/20 VI semestr.xlsx

 

 

Studia II stopnia

Plan zajęć 1 semestr 2019/20.xlsx

Plan zajęć 3 semestr 2019/20.xlsx

 

  
Top! Top!
cookies